Ve svém rodném městě soubor každoročně udržuje lidové zvyky a obyčeje, čímž navazuje na odkaz předků a předává jej tak současné generaci. Od počátku roku se tanečníci a tanečnice aktivně zapojují do života obce. Jako první se koná obchůzka Tří králů, následuje masopustní průvod masek. V jarním období děvčata vynášejí Mařenu a na Velikonoční pondělí chlapci chodí po „šlahačce“.

Na podzim se soubor spolupodílí na pořádání Michalských slavností a Hodů s právem, kterých se obvykle účastní až na dvě sta krojovaných různého věku.

V rámci adventu soubor zachovává mikulášskou obchůzku a obchůzku Lucií. Rok se završí ve vánočním období štěpánským koledováním.

Většinu z těchto zvyků má Dolina zpracovanou i do jevištní podoby.