Dolina – soubor lidových písní a tanců – začal svojí činnost v roce 1956, kdy se po úspěšném absolvování Michalských hodů staroměstská chasa rozhodla dál pokračovat v pravidelném nácviku písní a tanců. U zrodu tohoto souboru stál Jan Vojtík – jeho dlouholetý vedoucí.

Kolektiv nadšenců našel pro svoji činnost pochopení u místního sboru dobrovolných hasičů, s jehož pomoci byly pořízeny první kroje a nástroje. Postupem let se soubor tanečně propracovával, získával zkušenosti a nacházel více a více svých příznivců. V průběhu trvání souboru se vystřídaly v lidových krojích stovky chlapců a děvčat se snahou obnovit téměř zapomenuté lidové zvyky a udržet lidovou kulturu. Taneční složku tvoří jedinci, mezi nimiž je věkový rozdíl i několika let. Tato skutečnost však není na závadu. Všechny spojuje záliba v lidové hudbě a lidovém tanci. Prožívají pěkné chvíle během zkoušek, při vystoupeních, kterých si soubor na své konto připíše každoročně kolem dvaceti až třiceti. Mnoho zajímavých zážitků vzniká při akcích sportovních, kulturních ale i společenských.