Folklorní soubor Dolina je velmi dobře doplňován ze širokého zázemí dětských folklorních souborů Starého Města. Proto i při věkovém průměru taneční složky okolo dvaadvaceti let Dolina zaručuje kvalitní taneční projev. Za dobu své působnosti vychovala Dolina řadu vynikajících tanečníků slováckého verbuňku. Řada chlapců i děvčat má za sebou profesionální taneční průpravu v brněnském Vojenském uměleckém souboru Ondráš. Tanečníci mají pravidelné zkoušky vedené Jitkou Feldvabelovou a organizačním vedoucím souboru je Ing. Aleš Rada.