Program

F-scéna

Brno / 20. 08. 2021

Soubor Dolina přiváží autorský pořad Jitky Feldvabelové, který odkazuje na dřívější zvyk na Slovácku, kdy dívky dávaly svým mládencům při odchodu na vojnu kytičku bylinek, které se říkalo návratníček. A stejně jako tato kytička měla připomínat jejich domov, tak i tento pořad odkazuje na staré zvyky a obyčeje moravského Slovácka. V pořadu účinkují soubory Dolina, soubor písní a tanců ze Starého Města, Staroměští mládenci (nebo chcete-li Staroměstský mužský sbor), verbíři, ženský sbor Repetilky a cimbálová muzika Balešáci.

Vstupenky je možné zakoupit zde: Utrhnu ti návratníček - vstupenky
Více informací o F-scéně na webových stránkách Foklorního sdružení Jánošík Brno.