CM Bálešáci - Není, jak nám slobodným

CM Dolina - Už dozrála kukurička

CM Dolina a Barča Machová

Vánoční Vondráši, Matouši

Skladba v podání CM Bálešáci